Regiocoördinator statushouders

Regiocoördinator statushouders

Opdrachtgever
Divosa, arbeidsmarktregio Noord-Limburg, gemeente Venlo

Omschrijving
Binnen het project “Screening en matching vergunninghouders” van Divosa, zorg ik er als regiocoördinator vergunninghouders binnen Noord-Limburg voor, dat de kans op opleiding of werk voor statushouders wordt vergroot. Enerzijds door betere afstemming en informatieoverdracht tussen de ketenorganisaties, anderzijds door te ondersteunen bij het optimaliseren van de trajecten vanuit de participatie- en inburgeringswet. Zo wordt in samenwerking met gemeenten, WSP, sw-bedrijven en overige ketenorganisaties de weg naar werk voor statushouders verkort en worden de beschikbare middelen beter ingezet.

Functie / rol
Regiocoördinator / projectleider

Samenwerkingspartners
WSP Noord-Limburg

Meer informatie
https://www.divosa.nl/onderwerpen/statushouders-aan-het-werk