Regiocoördinator Noordoost-Brabant

Regiocoördinator Noordoost-Brabant

Opdrachtgever
Divosa, AgriFood Capital (arbeidsmarktregio Noordoost Brabant), gemeente ‘s-Hertogenbosch / WeenerXL

Omschrijving
Binnen het project “Screening en matching vergunninghouders” van Divosa, zorg ik er als regiocoördinator vergunninghouders binnen Noordoost Brabant (AgriFood Capital) voor, dat de kans op opleiding of werk voor statushouders wordt vergroot. Enerzijds door betere afstemming en informatieoverdracht tussen de ketenorganisaties, anderzijds door te ondersteunen bij het optimaliseren van de trajecten vanuit de participatie- en inburgeringswet. Zo wordt in samenwerking met gemeenten, WSP, sw-bedrijven en overige ketenorganisaties de weg naar werk voor statushouders verkort en worden de beschikbare middelen beter ingezet.

Functie / rol
Regiocoördinator / projectleider

Samenwerkingspartners
WSP Noordoost Brabant

Meer informatie
https://www.divosa.nl/onderwerpen/statushouders-aan-het-werk
Regioplan Screening & Matching vergunninghouders Noordoost Brabant