Van ISK / inburgering naar vakopleiding

Van ISK / inburgering naar vakopleiding

Opdrachtgever
Samenwerkende Fondsen voor Migranten en Vluchtelingen (Stichting R.C. Maagdenhuis; Porticus, Janivo Stichting; Ars Donandi; Stichting Loglijn; Kansfonds; Commissie PIN; Fundatie van den Santheuvel, Sobbe; Stichting Boschuysen; Eleven Floawers Foundation)
Werkgroep ‘Vluchtelingen en Educatie’

Omschrijving
In de Routegids staat een neerslag van de ervaringen van vijf roc’s die trajecten uitvoeren gericht op vluchtelingen en andere nieuwkomers. De samenwerking met regionale partners zoals gemeenten, werkgevers, ISK-scholen en aanbieders van inburgeringsonderwijs is daarbij cruciaal gebleken. De routes zijn voorbeelden van de oplossingen de scholen hebben gevonden om vluchtelingen in hun regio een goede start te geven op de arbeidsmarkt. De routes zijn aangevuld met succesfactoren op het gebied van organisatie, samenwerking, inhoud van de trajecten en financiën.

Functie / rol
Consultant, adviseur, ontwikkeling Routegids

Samenwerkingspartners
ITTA UvA, ROC Leeuwenborgh, ROC Noorderpoort, daVinci College, ROC Albeda, Nova College

Meer informatie
Routegids “Van ISK / Inburgering naar vakopleiding”