Regiocoördinator Inburgering

Regiocoördinator Inburgering

Opdrachtgever
Divosa, arbeidsmarktregio Noord-Limburg, gemeente Venlo

Omschrijving
Met de Veranderopdracht Inburgering (VOI) komt er een nieuw inburgeringsstelsel, waarbij gemeenten de regie terugkrijgen en inburgering wordt ingebed in het Sociaal Domein. Binnen het project ‘Ondersteuning Veranderopgave Inburgering’ ondersteun ik, in de rol van Regiocoördinator Inburgering. arbeidsmarktregio Noord-Limburg bij de voorbereiding op deze nieuwe wet inburgering en bij de implementatie daarvan.
Daarnaast richt ik me op het versnellen van de integratie en participatie van statushouders middels werk en opleiding, enerzijds door betere afstemming en informatieoverdracht tussen de ketenorganisaties, anderzijds door te ondersteunen bij het optimaliseren van de trajecten vanuit de participatie- en inburgeringswet.

Functie / rol
Regiocoördinator / projectleider

Samenwerkingspartners
WSP Noord-Limburg, taalaanbieders, gemeenten binnen arbeidsmarktregio Noord-Limburg, opleiders