Regiocoördinator Inburgering

Regiocoördinator Inburgering

Opdrachtgever
Divosa en Regio Rivierenland

Omschrijving
Ondersteunen bij de optimalisatie van Wet inburgering 2021, onder andere gericht op informatievoorziening, werkprocessen, ketensamenwerking en deskundigheidsbevordering. Daarnaast richt ik me op de inrichting van het lerend stelsel behorende bij Wi2021.

Functie / rol
Regiocoördinator inburgering

Samenwerkingspartners
Gemeenten binnen arbeidsmarktregio Rivierland en ketenpartners