Professionalisering arbeidsparticipatie

Professionalisering arbeidsparticipatie

Opdrachtgever
VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard

Omschrijving
In opdracht van VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard heb ik op interim-basis uitvoering gegeven aan de functie van Projectleider Arbeidsparticipatie. Ik was hier verantwoordelijk voor de aansturing van de vrijwillige arbeidscoaches. Daarnaast heb ik een inventarisatie gemaakt van de huidige werkwijze binnen de afdeling en een plan van aanpak voor de verdere professionalisering en samenwerking met de andere afdeling van VluchtelingenWerk in Brabant, gericht op de toekomstige schaalvergroting binnen VluchtelingenWerk. Deze opdracht heb ik afgesloten met de aanstelling van een nieuwe Projectleider Arbeidsparticipatie bij VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard.

Functie / rol
Projectleider, adviseur