Procesoptimalisatie gemeente Bernheze

Procesoptimalisatie gemeente Bernheze

Opdrachtgever
Gemeente Bernheze

Omschrijving
Op verzoek van gemeente Bernheze heb ik het proces van integratie en participatie, dat statushouders doorlopen die gekoppeld zijn aan gemeente Bernheze, beschreven in een stroomschema. Dit stroomschema behelst de activiteiten bij COA en huisvesting in gemeente Bernheze, alsmede de trajecten voortvloeiend uit de inburgeringswet en de Participatiewet. Gezien laaggeletterdheid (ook na het voldoen aan de inburgeringsplicht) een belangrijk thema is binnen deze doelgroep, is deze ook in de inventarisatie meegenomen. Op basis van dit stroomschema en de bijbehorende aanbevelingen voor het optimaliseren van dit proces, wil gemeente Bernheze in 2018 haar dienstverlening en deze van haar samenwerkingspartners t.a.v. statushouders optimaliseren. Ik adviseer en doe de procesbegeleiding bij deze verbeterslag.

Functie / rol
Consultancy en procesbegeleiding