Pilot toetsingskader en examen ONA

Pilot toetsingskader en examen ONA

Opdrachtgever
Ministerie van SZW

Omschrijving
In opdracht van het Ministerie van SZW heb ik, samen met ITTA Uva, de pilot toetsingskader en examen “Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt” uitgevoerd. Binnen deze pilot zijn de resultaatkaarten van het onderdeel “Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt” getoetst, onder andere door het afnemen van examens bij pilot-kandidaten. Op basis van deze pilot zijn de uiteindelijke resultaatkaarten ontwikkeld.

Functie / rol
Onderzoeker / examinator ONA

Samenwerkingspartners
ITTA UvA