Pilot brugklas / opstartklas

Pilot brugklas / opstartklas

Opdrachtgever
Gemeenten Dalfsen, gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Meppel en gemeente Oldenzaal

Omschrijving
In samenwerking met ITTA UvA heb ik een pilot brugklas / opstartklas geïnitieerd en begeleid. De brugklas / opstartklas past binnen het nieuwe inburgeringsstelsel (Wet Inburgering 2021) en kent een aantal doelen:
– goed inzicht krijgen in de potentie van nieuwkomers;
– nieuwkomers uitrusten om actief mee te denken en vorm te geven aan hun inburgeringsplan (PIP);
– functioneren als buffer voorafgaand aan de start van de leerroute.

De pilot is bedoeld om het effect van een brugklas / opstartklas te meten en ervaring met de uitvoering hiervan op te doen binnen verschillende gemeenten (met hun eigen lokale faciliteiten, beleid en geografische situatie).

Samenwerkingspartners
ITTA UvA

Functie / rol
Initiator / projectleider / ontwikkelaar / adviseur