ONA Portaal

ONA Portaal

Omschrijving
ONA Portaal is een netwerk voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met de begeleiding van inburgeraars bij de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.​ ONA Portaal verzamelt en verspreidt kennis over de begeleiding van inburgeraars via opleiding, studiedagen, sociale media en haar website. ONA Portaal draagt bij aan de professionalisering van de professionals betrokken bij de begeleiding van inburgeraars bij de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. ONA Portaal is ontstaan vanuit de behoefte aan uitwisseling op landelijk niveau.

Functie / rol
Mede-oprichter / -eigenaar, trainer

Meer informatie
https://www.onaportaal.nl/home