Examinering ONA-examinatoren

Examinering ONA-examinatoren

Opdrachtgever
Ministerie van SZW

Omschrijving
In samenwerking met ITTA UvA en Bureau ICE heb ik de materialen voor de training, terugkomdagen en examens voor ONA-examinatoren ontwikkeld en geef ik invulling aan de functie van examinator bij de examens die deze toekomstige ONA-examinatoren moeten doorlopen. Deze examinatoren nemen vervolgens de examens ONA (Oriƫntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) af in opdracht van DUO.

Functie / rol
Ontwikkelaar en examinator

Samenwerkingspartners
ITTA UvA, Bureau ICE