Nieuwkomers aan de Slag

Nieuwkomers aan de Slag

Omschrijving
Nederland wordt steeds diverser. Sociale integratie en participatie zijn belangrijk voor een vitale inclusieve samenleving. Met de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten hier, naast een grotere verantwoordelijkheid, ook een nieuwe kans. Het vraagt inspanning en inhoudelijke kennis om deze kans optimaal te benutten.

Samen hebben de partners binnen “Nieuwkomers aan de Slag” brede kennis van en ruime ervaring met duurzame participatie van nieuwkomers. Door onze samenwerking kunnen wij overheidsorganisaties op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau optimaal ondersteunen bij de realisatie van een vitale inclusieve samenleving.

Functie / rol
Partner / adviseur

Samenwerkingspartners
ITTA UvA, Nel Buis, NOA, Workconnection

Meer informatie
https://nieuwkomersaandeslag.nl/