Instroom vluchtelingen in het mbo

Instroom vluchtelingen in het mbo

Opdrachtgever
UAF, VluchtelingenWerk, MBO-raad

Omschrijving
Als kwartiermaker heb ik de opdracht om de instroom van vluchtelingstudenten in het mbo te bevorderen door samen met een werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken partijen) een plan van aanpak te maken.
Binnen dit project worden arrangementen ontwikkeld en geïmplementeerd, om de instroom en doorstroom van vluchtelingen in het mbo te bevorderen. Dit betreft aangepaste opleidingstrajecten voor vluchtelingen, waaronder vakopleidingen gecombineerd met taal (geïntegreerde trajecten). Daarnaast werken we aan een centrale informatievoorziening, i.s.m. de leerwerkloketten.

Functie / rol
Kwartiermaker

Samenwerkingspartners
UAF