Deskundigheidsbevordering COA

Deskundigheidsbevordering COA

Opdrachtgever
Ministerie van SZW en COA

Omschrijving
COA en het Ministerie van SZW willen vluchtelingen in de AZC’s meer activeren en het mogelijk maken dat zij zich in deze eerste periode al kunnen inspannen om in de nabije toekomst een goede kans te maken op een plek op de arbeidsmarkt. Aan de hand van (onderdelen uit) het ONA-inburgeringsexamen kunnen zij zich niet alleen kunnen oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt, maar ook al een deel van hun inburgeringstraject in gang kunnen zetten.
Samen met ITTA UvA heb ik materialen ontwikkeld om de casemanagers en programmabegeleiders van COA hierbij te ondersteunen. Daarnaast hebben we de casemanagers en programmabegeleiders getraind om tot een sluitend begeleidingsproces, gericht op loopbaanoriëntatie en arbeidsparticipatie, te komen in het AZC.

Functie / rol
Ontwikkelaar en trainer

Samenwerkingspartners
ITTA UvA