Home

Bas Schuiling is sinds 2007 actief op het gebied van integratie en (arbeids-)participatie van nieuwkomers. Momenteel is hij als zelfstandig consultant werkzaam in projecten die gericht zijn op het efficiënt toeleiden van nieuwkomers naar duurzame participatie, waaronder de Veranderopgave Inburgering. Uitgangspunt is een integrale aanpak, waarbij de mens centraal staat en organisatiestructuren en systemen volgend zijn.

Ook steekt hij al een aantal jaar veel energie in het opzetten van integrale trajecten, waarbij oriëntatie op de arbeidsmarkt, inburgering en beroepsopleiding hand in hand gaan. Daarnaast verzorgt hij professionalisering rond oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zijn opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, Divosa, COA, SZW, ROC’s en UAF.