Home

Freelance diensten (projectleiding, management en advies) op het gebied van:

– Arbeidsparticipatie van vluchtelingen en nieuwkomers
– Bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO)
– Optimaliseren van bedrijfsprocessen van dienstverleners

Werkwijze en focus
Met ruime ervaring in het managen, adviseren en leiden van projecten ben ik snel ingewerkt en in staat snel resultaat te boeken. Mijn focus ligt op concretiseren en realiseren van projectdoelen binnen afgesproken kaders. Daarbij houd ik rekening met de omstandigheden en mogelijkheden van mensen en organisaties.